Să mă iubeşti….

Ninge ca în basme

Peste umerii goi ai Pămîntului,

Ninge grăbit

Coperind drumul spre tine;

Cum voi veni să te iubesc,

Cum voi veni?!

Am să îmbrac haina iernii,

Să mă lase lumea în pace.

Şi,albă

Şi îngheţată

Voi veni la tine,

Să mă iubeşti,iubite.

Aşa voi face.

Ninge ca în basme,

Peste ochii tăi.

Dalbe flori în glastre,

Dor nebuni de ei.

Deschisei portiţa

Şi zîmbii uşor,

Scrisei cu guriţa,

Dor nebun de dor.

Ninge ca în basme

Peste umerii goi ai Pămîntului.

Reclame

Dorinţa

Am luat stiloul ca să scriu

Să scriu ceva din suflet

O lacrimă aş vrea să fiu

Să îţi pătrund în vise

Să mă strecor prin amintire

Şi prin a vremii plase

Să mă tot zbat în ochii tăi

Ce rece nu mă lasă

Ş-apoi să-nvii pe-a tale gene mari

Şi negre c-ale nopţii

Să mor,lăsîndu-mă uşor

Să cad,pe obrajii dornici

De sărutări şi mîngîeri

Şi tot ce mă atrag

Mă las şi fug visînd

La o dulce sărutare

Pe-a tale buze mîngîind

Dorindu-te mai tare,

Să mă aştern pe gîtul tău,

Sî îţi pătrund în suflet

Să mă topesc şi să învii

Să te iubesc,să te doresc

Să-ncerc să te întorc

Să-mi fii mereu alături.

 

Prima iubire

În faţa soartei 

Cu palmele-necate

În tăcere nu mişca de loc

Doar inima,zadarnic se zbătea

De durere tresărea

La gîndul unei noi regăsiri

Şi…plînge

Cu lacrimi de copil

La mormîntul

Primei iubiri!

Tu!!!

Tu!mi-ai trezit în inimă

Un foc ce de mult s-a stins

Tu!mi-ai privit în ochi

Şi inima mi s-a deschis

Tu!eşti acel băiat pe care-l îndrăgesc

Pot chiar,să-ţi spun că te iubesc!

Sărutul!!!!

În fiecare seară

Mă culc cu tine-n gînd 

Şi îmi aduc aminte

De primul tău cuvînt

Ce nu l-ai spus în seara

Cînd noi ne-am cunoscut

Şi cel mai mult din toate

De primul tau sarut!

Sunt fericită că sunt

E-o fericire că merg pe pămînt,

E-o fericire că-mi bate pleata în vînt,

Să pot avea drept deplin la cuvînt.

Sunt fericită azi că sunt.

Sunt fericită că trăiesc,

Că pot un răsărit de soare să privesc

Şi să m-ating de tine în amurg,

De fericire că sunt vie,

Lacrimile-mi curg.

Ce fericire cînd suntem copii,

Cînd sunt părinţii voştri vii

Cînd avem fraţi şi-avem şi noi copii,

Cînd poţi la nucul din ogradă să revii.

E-o fericire să ştiu că te iubesc,

Cu tine ard,cu tine pătimesc,

Cu tine am,iubite,tot ce e firesc.

Ce fericită sunt.

Şi pentru-astea toate

Ţie,Doamne,cum îţi mulţumesc?

Deznădejde

La geam stau şi privesc

Şi de tine-mi amintesc.

Acelaşi gînd,

Mereu în suflet purtînd,

Iubire pentru tine,

Tristeţe pentru mine.

Gîndindu-mi zboară departe,

La zilele ce au trecut,

Cînd eu,îndrăgostită,

Speram la un început.

Erai prinţul din poveşti,

Erai totul pentru mine,

Te-am iubit pentru ce eşti,

Însp n-ai ţinut la mine.

Privesc la geam

Şi mă gîndesc

Cum pot eu oare să iubesc

Un suflet rece,rătăcit,

Pentru care nici nu exist.

Poate aşa a fost să fie,

Am suferit că te-am iubit,

Însă acum vezi prea bine

Cum e să iubeşti

Şi să nu fii iubit.

Nu e vina nimănui,

Doar a ochilor căprui,

Care au iubit cîndva

O inimă dată altcuiva...